Một doanh nghiệp bảo đảm cho Novaland phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu

Một doanh nghiệp bảo đảm cho Novaland phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu

Published On: 14/11/2021Categories: Tin Tức1,9 min read

CTCP Diamond Properties là đơn vị sẽ bảo đảm nghĩa vụ phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu của Novaland.

HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, Mã: NVL) vừa phê duyệt nội dung CTCP Diamond Properties sẽ bảo đảm nghĩa vụ phát hành trái phiếu của Novaland với giá trị phát hành tối đa 1.000 tỷ đồng.

Một doanh nghiệp bảo đảm cho Novaland phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu

Một doanh nghiệp bảo đảm cho Novaland phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu

Tài sản đảm bảo bao gồm cổ phiếu NVL và các tài sản khác thuộc sở hữu hợp pháp của Diamond Properties.

Để có nguồn vốn lớn phát triển các dự án hiện hữu và mở rộng kinh doanh, Novaland liên tục huy động vốn, trong đó có phát hành trái phiếu.

Trước đó vào giữa tháng 7, HĐQT Novaland đã thông qua phương án phát hành tối đa 1.500 tỷ đồng trái phiếu, được đảm bảo bằng bất động sản thuộc sở hữu của Novaland, CTCP Địa ốc No Va hoặc bên thứ ba.

Kế đến vào cuối tháng 8, Novaland công bố NovaGroup sẽ đảm bảo cho doanh nghiệp phát hành tối đa 1.000 tỷ đồng trái phiếu.

Ngày 17/9 vừa qua, CTCP Chứng khoán MB đã thu xếp cho Novaland phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu cho một công ty chứng khoán trong nước, nhằm phục vụ hoạt động M&A.

Không chỉ riêng Novaland mà các công ty con, công ty liên quan đến doanh nghiệp cũng tích cực huy động vốn từ thị trường trái phiếu trong thời gian gần đây.